o cuerpo humán - human body - le corps humain

aragonés English français
a piel skin la peau
o pel / os pels
o cabello / os cabellos
hair poil(s)
cheveu(x)
o cranio skull le crâne
o celebro brain le cerveau
a cabeza head la tête
a frent forehead le front
a cara face le visage
o uello / os uellos eye(s) l'œil / les yeux
a orella / as orellas ear(s) oreille(s)
a nariz, o naso
os foraus d'a nariz
nose
nostril
le nez
la narine
a mostaixa, mostacha mustache la moustache
a barba beard la barbe
o caixo, tuixo / os caixos, tuixos cheek(s) joue(s)
o labio / os labios, morros lip(s) lèvre(s)
a boca mouth la bouche
a luenga tongue la langue
o dient / os dients tooth / teeth dent(s)
o mentón chin le menton
o cuello
a foyeta
neck
nape of the neck
le cou
la nuque
o garganchón, a garganta throat la gorge
o peito chest la poitrine
o seno / os senos breast(s) sein(s)
o pezón nipple, teat le téton
o corazón heart le cœur
a sangre blood le sang
o liviano / os livianos lung(s) poumon(s)
o melico navel le nombril, (l'ombilic)
o vientre belly le ventre, l'abdomen
o estomago stomach l'estomac
o bodiello / os bodiellos,
l'estentín / os estentins
intestine(s) intestin(s)
o figado liver le foie
o bazo spleen la rate
o rinyón / os rinyons kidney(s) rein(s)
o niervo / os niervos nerve(s) nerf(s)
o musclo / os musclos muscle(s) "
o ueso / los uesos bone(s) os
o esqueleto skeleton le squelette
a costiella / as costiellas rib(s) côte(s)
a espalda back le dos
o huembro shoulder l'épaule
o brazo / os brazos arm(s) bras
o codo elbow le coude
o maniquiello wrist le poignet
o punyo fist le poing
a man / as mans hand(s) main(s)
o dido gordo thumb le pouce
o dido d'a man / os ditals finger(s) doigt(s)
a ungla (finger)nail l'ongle
o sexo sex le sexe
o penis, (a picha, minga) penis le pénis
a vachina, (totera, zaralla) vagina le vagin
o cul, culero / os culs, culers buttock(s) fesse(s), le "cul"
a pierna / as piernas thigh(s) cuisse(s)
a garra / as garras leg(s) jambe(s)
o chenullo knee le genou
a pantorra calf le mollet
o clavillar ankle la cheville
o calcanyo heel le talon
o piet / os pietz foot / feet pied(s)
o dido d'o piet toe le doigt de pied,
l'orteil


a medicina - medicine - la médecine

aragonés English français
a salut health la santé
a malotía illness, sickness, disease la maladie
l'ambulancia ambulance "
o hespital hospital l'hôpital
a clinica clinic la clinique
[ f ] a enfermera
[m] l'enfermero
nurse l'infirmière
l'infirmier
o medico, doctor physician, medical doctor le médecin, "docteur"
o dentista dentist le dentiste
o cirurchano surgeon le chirurgien
a farmacia
o farmaceutico
pharmacy, drugstore
pharmacist
la pharmacie
le pharmacien
as medecinas medication les médicaments
o preservativo, condón condom le préservatif, la "capote"