o esporte - le sport

aragonés English français
l'atletismo athletics l'athlétisme
a chimnasia gymnastics la gymnastique
danzar, bailar
o baile
to dance
(the) dance
danser
la danse
[m] o danzant
[ f ] a danzanta
dancer le danseur
la danseuse
la luita
o luitador
wrestling
wrestler
la lutte
le lutteur
o boxeyo
o boxiador
boxing
boxer
la boxe
le boxeur
a pilota ball la balle, le ballon
o futbol football "
o estadio stadium le stade
l'arbitro referee l'arbitre
l'equipo team l'équipe
o chugador / os chugadors player(s) joueur(s)
o tenis tennis "
o tenis de mesa,
o ping-pong
table-tennis le tennis de table
o esquí
o esquiador
skiing
skier
le ski
le skieur
a piscina swimming-pool la piscine
a natación
o nadador
swimming
swimmer
la natation, nage
le nageur
o buceyo diving la plongée sous-marine


aragonés English français
o marino seaman, (sailor) le marin
la pesca
o pescataire / os pescataires
fishing
fisher(s)
la pêche
pêcheur(s)
la caza
o cazataire / os cazataires
hunting
hunter(s)
la chasse
chasseur(s)
a equitación
o caballero
horse riding
horse rider, horseman
l'équitation
le cavalier
o circo circus le cirque
o pallaso / os pallasos clown(s) "


o chuguet / os chuguetz - toy(s) - jouet(s)

aragonés English français
l'onset de peluche Teddy-bear l'ours en peluche
a monya / as monyas doll(s) poupée(s)
a marioneta / as marionetas marionette(s), puppet(s) marionnette(s)


o chuego / os chuegos - game(s) - jeu(x)

aragonés English français
os daus dice les dés
as chivas marbles les billes
o billar billiard le billard
a lotería lottery, lotto la loterie, le loto
o dominó dominoes le jeu de dominos
as damas draughts, checkers (le jeu de) dames
l'aixedrez, os escaques chess (le jeu d')échecs
as cartas - playing cards - les cartes à jouer

  aragonés English français
corazons hearts cœurs
diamantes diamonds carreaux
picas spades piques
teflas clubs trèfles